Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Малта Малта

Последно обновяване: март 2017

Глоби за пътни нарушения в Малта
В Малта глоби, наложени за нарушения на правилата за движение, не се заплащат на място.

Допуска се заплащане на място на глоба, наложена само за неправилно паркиране.

Глоби в Малта за най-често срещаните пътни нарушения:
нарушение глоба (Euro)
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с 23.29-116.47
шофиране в лентата за насрещно движение 11.65-58.23
неправилно изпреварване 11.65-58.23
преминаване на червен сигнал на светофара 250
отнемане на предимство на пешеходци на пешеходна пътека 11.65-58.23
отнемане на предимство на друго ППС 11.65-58.23
паркиране на тротоара 23.29
паркиране на разстояние по-малко от 4 метра преди пешеходна пътека 23.29

Наложената глоба следва да бъде заплатена в срок до 7 дни от датата на налагането й. Ако в този период глобата не е заплатена, наказанието се разглежда в съда.