Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Македония Македония

Последно обновяване: януари 2023

Тол такси в Македония
В Македония са въведени пътни такси за движение по пътната мрежа на страната.Таксата зависи от категорията на превозното средство и изминатото разстояние.

Заплащането, на платения участък от пътя, се прави на място в местна валута (MKD), или с кредитна карта. Приемат се разплащания и с Евро, но тол квитанцията ще бъде издадена в местна валута.

Плащането с кредитна карта не винаги е възможно, поради лоша връзка на терминалите с банките в страната.

Квитанцията, която се получава при плащането трябва да се запази за целия период на пътуването, и да се показва на оторизираните власти в случай на поискването й.

Глобата за липса или непредставяне на квитанция за платена пътна такса е от 100 до 300 MKD.

Категории превозни средства в Македония


I категория - превозни средства с 2 оси и височина до 1.3 m над първата ос (мотоциклети, леки автомобили, мини ванове, джипове);
II категория - превозни средства с повече от 2 оси и височина над 1.3 m над първата ос (превозни средства с ремаркета, каравани с ремаркета, ванове, ванове с ремаркета, джипове с ремаркета).
III категория - МПС с 2 и 3 оси, височина над 1.3 m (товарни автомобили и автобуси).
IV категория - МПС с повече от 3 оси, височина над 1.3 m (товарни МПС с ремаркета, автобуси с ремаркета).

магистрала категория I, такса (EUR) категория II, такса (EUR) категория III, такса (EUR) категория IV, такса (EUR)
Kumanovo-Miladinovci 1.50 2.00 3.50 5.00
Skopje-Petrovec 1.00 1.00 2.00 3.00
Petrovec-Veles 1.50 2.50 4.50 6.50
Veles-Gradsko 1.50 2.00 3.50 5.00
Skopje-Miladinovci 1.00 1.00 2.00 3.00
Tetovo-Gostivar 0.50 1.00 1.50 2.00
Gostivar-Tetovo 0.50 1.00 1.50 2.00
Skopje-Tetovo 1.00 1.50 2.00 3.50
Tetovo-Skopje 1.00 1.50 2.00 3.50

Повече информация на страницата на http://roads.org.mk