Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на радар детектор в Македония Македония

Последно обновяване: юни 2017

Използване на радар детектор в Македония
В Македония използването на радар детектор в автомобила е забранено.

Функцията на навигационната система в автомобила, която показва разположението на камерите за контрол на скоростта на пътя трябва да бъде изключена.