Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Изискване към автомобилните гуми в Македония Македония

Последно обновяване: юни 2017

Изискване към автомобилните гуми в Македония
При шофиране през зимните месеци в Македония (в периода от 15 ноември до 15 март) е задължително автомобилът да е оборудван със зимни гуми. Зимните гуми трябва да са монтирани на всички колела на превозното средство.

Минималната допустима дълбочина на протекторния рисунък на автомобилната гума е 4 mm.

Забранено е използването на гуми с шипове.
Препоръчително е в автомобила да има вериги за сняг (при движение в Македония в периода от 15 октомври до 15 март) и да се поставят винаги при необходимост.
Веригите за сняг трябва да бъдат монтирани на задвижващите колела на превозното средство.