Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Люксембург Люксембург

Последно обновяване: март 2017

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Люксембург
Шофирането след употреба на психотропни вещества в Люксембург е забранено и подлежи на санкции.

Строго забранени вещества
- THC (канабис)
- Methylamphetamine
- MDMA (екстази)
- Amphetamine
- MDA
- Free morphine
- Cocaine
- Benzoylecgonine