Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Предпазни каски в Люксембург Люксембург

Последно обновяване: март 2017

Предпазни каски в Люксембург
В Люксембург използването на предпазни каски е задължително за водачи на: - мотопеди - с изключение на мотопеди с купе, за които се изисква да бъдат оборудвани с предпазни колани. - мотоциклети с/без кош - с изключение на мотоциклети с купе, за които се изисква да бъдат оборудвани с предпазни колани.
- леки и тежки триколесни
- леки и тежки зетириколко (АТВ)

There is no regulation about safety helmet use from bicycles.