Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на предпазни колани в Люксембург Люксембург

Последно обновяване: март 2017

Използване на предпазни колани в Люксембург
В Люксембург използването на предпазните колани в автомобила е задължително за водача и за всички пътници в автомобила.

Изключение се допуска:
- за шофьори и пътници осъществяващи услуги "врата до врата", които изискват често слизане и качване в автомобила;
- за лица, които притежават медицинско удостоверение, издадено от Министерството на транспорта, което удостоверява че трябва да пътуват без предпазен колан;
- при шофиране назад;
- за полицейски служители, когато са на служба;
- за пожарникари, когато са на служба;
- за хора в инвалидни колички или използващи специално адаптирани за тях седалки в автомобил;
- за облсужващия персонал на автобуси;
- за пътници и обслужващ персонал, в автобуси, които използват временно местата за сядане.

Глобата е € 49.