Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Люксембург Люксембург

Последно обновяване: март 2017

Глоби за пътни нарушения в Люксембург
Полицията има право да налага глоби, за нарушение на правилата за движение, на водачи навършили 18 години. Водачът е длъжен да заплати глобата на момента.

Стойността на глобите варира от €24 до €145 в зависимост от степенна на сериозност на допуснатото нарушение.

Глоби в Люксембур за шофиране с превишена скорост:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с глоба (Euro)
до 15 km/h в населени места 49
над 15 km/h в населени места 145
до 20 km/h извън населени места 49
над 20 km/h извън населени места 145
до 25 km/h на автомагистрала 49
над 25 km/h на автомагистрала 145