Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Категории МПС в Литва Литва

Бусове и автобуси
M2 - МПС с повече от 8 места+ мястото на водача, и обща маса до 5 t
M3, A, B - МПС с места от 8 до 22 + мястото на водача, и обща маса над 5 t
M3, I-III - МПС сповече от 22 места - мястото на водача


Тежкотоварни превозни средства за превоз на стоки и товари
N1 - МПС с обща маса до 3.5 t (включително)
N2 - МПС с обща маса от 3.5 t до 12 t (включително)
N3 - МПС с обща допустима маса от 12 t
N1-N3 - МПС с обща допустима маса до 16 t (включително), когато собственикът е земеделски стопанин


Специални превозни средства
M2-M3 - специално произведени за специализирани дейности (без превоз на стоки и товари)
N1-N3 - специално произведени за специализирани дейности (без превоз на стоки и товари)