Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Литва Литва

Последно обновяване: март 2017


Ограничения на скоростта в Литва
В Литва са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта за превозни средства с тегло до 3 тона:
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 110 km/h*
на автомагистрала 130 km/h**

* Максимално допустимата скорост на движение, в периода от 1 ноември до 31 март е 100 km/h.
** Максимално допустимата скорост на движение, в периода от 1 ноември до 31 март е 110 km/h.

Ограничения на скоростта за мотоциклети:
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 100 km/h
на автомагистрала 120 km/h

Ограничения на скоростта за превозни средства с ремаркета или каравани с общо тегло до 3,5 тона:
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 90 km/h
на автомагистрала 90 km/h

Максимално допустимата скорост на движение за млади водачи (с опит по-малко от 2 години) е 90 km/h (за движение по скоростенпът и автомагистрала) и 70 km/h (за пътища извън населени места).

Минималната допустима скорост на движение по автомагистрала е 60 km/h.