Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на предпазни колани в Лихтенщайн Лихтенщайн

Последно обновяване: юни 2017

Използване на предпазни колани в Лихтенщайн
В Лихтенщайн използването на предпазните колани, с които е оборудвано превозното средство, е задължително за шофьора и всеички пътници в него.

Изключение се допуска за:
- пътници, които притежават медицински сертификат, удостоверяващ че не могат да ползват предпазни колани
- превозни средства извършващи доставки, когато се движат със скорост не по-висока от 25km/h
- всяко превозно средство, което се движи със скоростта на пешеходец
- персонала и пътниците в обществения транспорт (напр. автобуси)
- придружител, в линейка или превозно средство предназначено или шофирано от инвалиди

Когато пътниците са деца е задължително те да използват обезопасителни системи, съобразени с ръста и теглото им.

Деца на възраст над 14 години и с ръст над 150 cm могат да използват стандартните обезопасителни колани в превозното средство.