Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Латвия Латвия

Последно обновяване: март 2017

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Латвия
В Латвия е забранено шофирането след употреба на психотропни вещества или други упойващи вещества въздействащи върху способността за шофиране.