Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на алкохол в Латвия Латвия

Последно обновяване: март 2017

Шофиране след употреба на алкохол в Латвия
В Латвия максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта на водача е 0.5 ‰.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е над 0.5 ‰ и до 1.0 ‰, наказанието е глоба от € 430 до € 640, и отнемане на шофьорската книжка за период от 1 година.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е над 1.0 ‰ и до 1.5 ‰, наказанието е глоба от € 850 до € 1,200, и отнемане на шофьорската книжка за период от 2 години.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е над 1.5 ‰, наказанието е глоба от € 1,200 до € 1,400, и отнемане на шофьорската книжка за 4 години. Същото наказание са налага и ако водачът откаже да бъде тестван за употреба на алкохол.

Максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта на млад водач (с практически опит до 2 години) е 0.2 ‰.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на млад водач е над 0.2 ‰ и до 0.5 ‰, наказанието е глоба от € 210 до € 430, и отнемане на шофьорската книжка за период от 6 месеца.