Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Латвия Латвия

Последно обновяване: март 2017


Ограничения на скоростта в Латвия
В Латвия са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта за мотоциклети и автомобили (с тегло до 3t):
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на автомагистрала 110 km/h

Ограничения на скоростта за превозни средства с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на автомагистрала 90 km/h

Максимално допустимата скорост на движение, в жилищна зона в Латвия, е 20 km/h за всички превозни средства и участници в движението.