Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Латвия Латвия

Последно обновяване: януари 2017

Глоби за пътни нарушения в Латвия
Глоби за, мотоциклети и леки автомобили, за шофиране с превишена скорост, в Латвия:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с в населено място, глоба (Euro) извън населено място, глоба (Euro)
до 10 km/h предупреждение предупреждение
11-20 km/h 40 20
21-30 km/h 80 40
31-40 km/h 160 80
41-50 km/h 240-320 160-220
51-60 km/h 360-460 240-320
над 60 km/h 540-680 360-480

При превишаване на максимално разрешената скорост на движение с над 50 km/h, наказанието е глоба и отнемане на шофьорската книжка за период от 3 до 6 месеца.

Глоби за, превозни средства с ремаркета, за шофиране с превишена скорост, в Латвия:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с в населено място, глоба (Euro) извън населено място, глоба (Euro)
до 10 km/h 10 или предупреждение 10 или предупреждение
11-20 km/h 80 40
21-30 km/h 160 80
31-40 km/h 320 160
41-50 km/h 480-620 320-440
51-60 km/h 700-880 480-640
над 60 km/h 1040-1400 720-960

При превишаване на максимално разрешената скорост на движение с над 50 km/h, наказанието е глоба и отнемане на шофьорската книжка за период от 6 месеца до 1 година.

Глоби за най-често срещаните пътни нарушения в Латвия:
нарушение глоба (Euro)
не спиране при подаден сигнал от полицейски служител 15
извършване на обратен завой на мост, надлез, подлез или на пешеходна пътека 30
шофиране в BUS лентата 40
обратен завой на ЖП прелез 55
шофиране в пешеходна зона, на пешеходна алея или на велосипедна алея 55
неспазване на безопасна дистанция, при шофиране зад друго ППС 15
неправилно паркиране, в зона където това е забранено 40
неизправни стъклочистачи при дъжд или снеговалеж 30
неправилно изпреварване, в зона където това е забранено 55
неспазване на посоката на задължително движение, указана с пътен знак 30
не подаване на сигнал за маневра (мигач) или не сигнализиране на спряло на пътя ППС 40

Глобата не се заплаща на място. Трябва да бъде заплатена в срок до 30 дни от датата на налагането й.

Може да се подаде жалба, за наложена глоба, в срок до 10 работни дни от датата на налагане на глобата.