Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на алкохол в Италия Италия

Последно обновяване: март 2017

Шофиране след употреба на алкохол в Италия
В Италия максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта на водача е 0.5 ‰.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над 0.5 ‰ и до 0.8 ‰, наказанието е глоба от € 527 до 2,108 и отнемане на шофьорската книжка за период от 3 до 6 месеца.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над 0.8 ‰ и до 1.5 ‰, наказанието е глоба от € 800 до 3,200 и отнемане на шофьорската книжка за период от 6 месеца до 1 година, а в някои случаи е възможно и и налагане на мярка лишаване от свобода за период от 6 месеца.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над 1.5 ‰, наказанието е глоба от € 1,500 до 6,000 и отнемане на шофьорската книжка за период от 1 до 2 години, а в някои случаи е възможно и налагане на мярката лишаване от свобода за период от 6 месеца до 1 година заедно с конфискация на превозното средство.

Ако водачът откаже да бъде тестван за употреба на алкохол, глобата е от € 1,500 до 6,000 заедно с отнемане на шофьорската книжка за период от 6 месеца до 2 години, а в някои случаи се налага и лишаване от свобода за период от 6 месеца до 1 година.

За шофьори на възраст до 21 години (или такива с опит като шофьори по-малък от 3 години), максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта им е 0.00 ‰.
Ако съдържанието на алкохол в кръвта на такъв млад водач е над 0.00 ‰ и до 0.5 ‰, наказанието е глоба от € 163 до 658.