Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Ирландия Ирландия

Последно обновяване: февруари 2017

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Ирландия
Шофирането, след употребата на упойващи вещества или под въздействието на други медикаменти влияещи на способността на шофиране, е забранено в Ирландия.

От Март месец 2017 г. полицията в Ирландия ще бъде снабдена с преносими устройства за установяване на място, при съмнение че шофьора е употребил псохотропни вещества, упойващи медикаменти или други субстанции. За целта с тампон ще се взима проба от устата на шофьора. До няколко минути устройството ще отчете резултата от пробата. Ако резултата се окаже положителен шофьора се отвежда до лаборатория за кръвен и/или уринарен тест.

Ако шофьора откаже да бъде проверен му се налага глоба в размер на 5000 Евро

Строго забранени и контролирани вещества:
- THC (канабис)
- Methylamphetamine
- MDMA (екстази)
- Cannabinoids
- Opiates
- Benzodiazepines
- Amphetamines
- Metamphetamines
- Cocaine
- Methadone