Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Спешни телефони в Ирландия Ирландия

Последно обновяване: март 2017

Спешни телефони в Ирландия
В Ирландия се използва единният европейски номер за спешни повиквания 112.

За връзка с полицията, спешна медицинска помощ или пожарна безопасност можете да позвъните и на: 999