Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Специални пътни ленти в Ирландия Ирландия

Последно обновяване: март 2017

Специални пътни ленти в Ирландия
Шофирането в Ирландия става в лявата част на платното. Изпреварването става от дясно.

Шофиране по автомагистрала
Забранено е движението назад.
Скоростта на движение трябва да е съобразена с трафика и да се спазва безопасна дистанция.
Забранено е движението в аварийната лента, освен в случай на авария.
Спирането или паркирането на автомагистрала (извън обозначените за това места) е забранено. Разрешено е престоят в аварийната лента, само в случай на авария до пристигането на полицията или пътна помощ.
Движението на ППС с максимална конструктивна скорост на движение 90 km/h е разрешено само в най-лявата лента за движение (най-бавната), освен в участъци от магистралата, където с пътен знак е въведено ограничение за движение със скорост не по-висока от 90km/h.
Забранено е спирането за качване или слизане на пътник.
Шофира се в най-лявата пътна лента, освен при изпреварване и заобикаляне.

Кръгово кръстовище
Посоката на навлизане в кръгово кръстовище е наляво.

Като правило предимство имат ППС, които вече са навлезли в кръговото кръстовище, освен ако няма поставен допълнителен пътен знак указващ друго.