Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Превоз на деца в автомобил в Ирландия Ирландия

Последно обновяване: март 2017

Превоз на деца в автомобил в Ирландия
В Ирландия деца на възраст до 3 години, пътуващи в автомобил, задължително трябва да използват детска обезопасителна система съобразена с ръста и теглото им. Допуска се да пътуват на предната седалка на автомобила, само ако използват съответната обезопасителна система и системата за активиране на въздушната възглавница е изключена.

Глобата е € 60, но ако нарушението се разглежда в съда и бъдете признат за виновен, глобата може да достигне € 800.

Деца на възраст над 3 години и с ръст под 150 cm и тегло до 36 кг (т.е. деца на възраст до 11/12 години) трябва да използват подходящо детско столче или бустер, когато пътуват в превозно средство в Ирландияs.

Шофьора носи отговорността всички пътници в автомобила (на възраст до 17 години) да са с предпазен колан или да използват съответната обезопасителна система.

Малки деца (бебета)
За малки деца, с тегло до 13 кг (приблизително на възраст 12-15 месеца) могат да пътуват в автомобил само ако използват детска седалка, поставена обратно на посоката на движение.

Този тип седалка трябва да се използва докато детето не достигне максимално допустимото тегло.

Children
Деца с тегло до 9-15 кг или приблизителна възраст от 9 месеца до 4 години трябва да пътуват в детска обезопасителна система (съобразена с ръста и теглото им) по посока на движението.

Деца с тегло 15-25 кг или приблизителна възраст от 4-6 години могат да използват бустери. Допълнителна информация за пбезопасителните системи за деца в Ирландия.