Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Ирландия Ирландия

Последно обновяване: март 2017


Ограничения на скоростта в Ирландия
В Ирландия са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта за мотоциклети и превозни средств (с тегло до 3t):
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на автомагистрала 120 km/h
на скоростен път 100 km/h

Ограничничения на скоростта за превозни средства с ремаркета, автобуси и тежкотоварни автомобили
в населено място 50 km/h
извън населено място 80 km/h
на автомагистрала 80 km/h
на скоростен път 80 km/h