Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Наказания за пътни нарушения в Ирландия Ирландия

Last update: March 2016

Наказания за пътни нарушения в Ирландия
Глоби, налагани в Ирландия, за най-често срещаните пътни нарушения:
нарушение глоба (Euro)
шофиране с превишена скорост 80
опасно изпреварване 80
пресичане на непрекъсната бяла линия 80
преминаване при забраняващ сигнал на светофара 80
неправилно преминаване през ЖП прелез 80
шофиране в платното за насрещно движение, на автомагистрала 80
шофиране в дясната част на платното за движение 60
шофиране в пешеходна зона или пешеходна алея 60
не спазване на предимството на други участници в движението 80

За по-маловажни нарушения глобите са фиксирани, като в някои случаи може да се стигне и до временно отнемане на шофьорската книжка. За сериозни нарушения на пътя, глобата се определя в съда.

В Ирландия се съхранява информация за отнети точки от контролния талон. Ако водач с отнети контролни точки кандидатства за получаване на ирландкса книжка.

В случай, че получите писмено уведомление за наложена фиксирана глоба, сте длъжен в рамките на 20 дни да заплатите глобата. Ако в този период глобата не е заплатена, стойността й нараства с 50% и отнове се дават 28 дни, в които да бъде заплатена глобата. Ако и след тези дни глобата не е заплатена, ситуацията се разглежда в съда.

Пълен списък на нарушенията и предвидените санкции.