Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на светлините в Ирландия Ирландия

Последно обновяване: март 2016

Използване на светлините в Ирландия
Шофирането с включени дневни светлини или къси светлини е задължително 24 часа на ден през цялата година, в Ирландия.

Използването на светлините за мъгла е разрешено само в условия на намалена видимост.

Последователността на светлините на светофара е зелено, жълто, червено и отново зелено:

Червената светлина на светофара означава СПРИ преди стоп линията или преди светофара.

Зелената светлина означава "Премини ако пътя е свободен" - предимство имат пресичащите пешеходци, а при завиване наляво предимство имат и насрещно движещите се ППС.

Зелена стрелка означава: разрешено е преминаването в посока указана от стрелката на светофара.

Жълта светлина означава "Спри преди стоп линията или преди светофара и изчакай разрешаващ сигнал", освен ако не сте прекалено близо за да спрете безопасно.

Премигваща жълта светлина означава: можете да преминете при повишено внимание и спазвате правилата за предимство на пътя.

Премигваща жълта стрелка означава: можете да преминете в указаната от стрелката посока, но само ако е безопасно.

Преминаване на забраняващ сигнал на светофара ще доведе до отнемане на 2 точки от талона на водача и глоба от €120.

Задължително оборудване в автомобилаt

Препоръчва се в автомобила да има пожарогасител, комплект за първа медицинска помощ, комплект резервни крушки.

Препоръчва се и използването на светлоотразителна жилетка ако се налага излизане от автомобила на пътя.

Ако водача носи диоптрични очила се препоръчва да има и резервни очила в автомобила.