Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на предпазни колани в Ирландия Ирландия

Последно обновяване: март 2017

Използване на предпазни колани в Ирландия
В Ирландия е задължително ползването на предпазните колани, в автомобила, както от шофьора така и от всички пътници.

Шофьорът носи отговорност всички пътници в колата, на възраст до 17 години, да използват правилно обезопасителните колани.

Глобата е в размер на € 60.
В случай, че при настъпило нарушение наказанието се разгледа в съда глобата може да достигне до € 800.


Изключения се допускат:
- по медицински причини
- за хора, ползващи обезопасителен колан за инвалиди
- инструктори по кормуване или тестови шофьори на автомобили
- полицейски служители и военни, когато са на служба

Деца по-ниски от 150cm или с тегло до 36kg се допуска да пътуват в таксиметров автомобил без да използват обезопасителни системи за деца.