Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Исландия Исландия

Последно обновяване: януари 2021

Тол такси в Исландия
В Исландия, към момента, няма въведена система за платено ползване на пътната мрежа в страната.

От 28 септември 2018 не се заплаща пътна такса за преминаване през тунел Hualfjörður.

Допълнителна информация на https://spolur.is

Такси за преминаване през тунел Vaðlaheiðargöng:
https://www.veggjald.is