Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скороста на движение в Исландия Исландия

Последно обновяване: юни 2017


Ограничения на скоростта на движение в Исландия
В Исландия са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта на движение за мотоциклети и превозни средства с тегло до 3t:
в населени места 50 km/h
извън населени места (ситен чакъл) 80 km/h
извън населени места (асфалт) 90 km/h

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места (ситен чакъл) 80 km/h
извън населени места (асфалт) 80 km/h

Важно: специални пътни знаци са разположени на пътя, които сигнализират за опасни пътни участъци, но като правило няма специален пътен знак, с който да се указва ограничение на скоростта на движение в Исландия.