Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

COVID-19 правила за пътуване в Унгария Унгария

Считано от 1 септември 2020 г., границите на страната са затворени за чужденци. Съгласно правилата, чужди граждани (включително български) нямат право да влизат в Унгария, освен с някои изключения:
- по хуманитарни причини;
- участие в съдебно производство, удостоверено от съд;
- бизнес цел или друг вид извършване на трудова дейност;
- дейност, свързана с транспорт, удостоверена от работодател;
- семейно събитие: сватба, кръщене, погребение, полагане на грижи за роднина;
- участие в значителни международни спортни, културни или религиозни събития;
- друга причина, подлежаща на специално разглеждане.

Допуска се транзитно преминаване през територията на Унгария като при влизане на границата пътуващите ще бъдат подложени на медицински преглед и ако няма съмнение за инфекция с COVID-19, ще могат да преминат (ако могат да докажат целта на пътуването си, държавата на местоназначение, разрешение за влизане в следващата държава).

Всички транзитно преминаващи трябва да спазват определените транзитни маршрути за пътуване, като спират само на определените бензиностанции и паркинги и следва да напуснат страната в рамките на до 24 часа от влизането.

Лицата влизащи в Унгария могат да подават заявление за разрешение по изключение за влизане в Унгария на интернет страницата на унгарската полиция, на унгарски или английски език.
Информация за граничните пунктове, задължителните транзитни маршрути, определените бензиностанции и паркинги при транзитно преминаване - тук.

При необходимост от съдействие можете да се свържете с Министерство на външните работи на Република България:
- в работно време на телефон: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085;
- в извънработно време: оперативен дежурен: +359 2 948 24 04, +359 893 339 616;
- или на имейл адрес crisis@mfa.bg