Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Спешни телефони в Унгария Унгария

Последно обновяване: март 2017

Спешни телефони в Унгария
Унгария е част от системата на единен европейски номер за спешни повиквания 112.

Но ако имате нужда от пътна помощ можете да се обадите и на: +36 1 345 1755