Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничение на скоростта в Унгария Унгария

Последно обновяване: март 2017


Ограничение на скоростта в Унгария
В Унгария са въведени стандартни ограничения на скоростта в зависимост от категорията на пътя и превозното средство, (освен в случаите когато има поставени допълнителни пътни знаци сигнализиращи това).

Ограничения на скоростта за мотоциклети и автомобили (с тегло до 3t):
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 110 km/h
на автомагистрала 130 km/h

Ограничения на скоростта за превозни средства с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 70 km/h
oна скоростен път 80 km/h
на автомагистрала 80 km/h

Максимално допустимата скорост на движение за превозни средства оборудвани с вериги за сняг е 50 km/h.