Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Наказания за пътни нарушения в Унгария Унгария

Последно обновяване: март 2017

Наказания за пътни нарушения в Унгария
Съгласно последните изменения на закона за движени по пътищата в Унгария за нарушения на правилата за движение като шофиране с превишена скорост, преминаване на забраняващ сигнал на светофара или шофиране в нетрезво състояние глобата е до HUF 300,000 и се заплаща на място.

В случай на пътно нарушение, за което се налага временно отнемане на превозното средство, водачът получава писмено известие (на унгарски, английски, немски или руски език) с информация за стойността на наложената глоба и указания къде и как да може да получи автомобила си.

При шофиране без или с невалиден винетен стикер наказанието е глоба и временно спиране от движение на автомобила, докато се заплати пълният размер на наложената глоба.

Глоби в Унгария, налагани за движение с превишена скорост в градски условия:
превишаване на максимално разрешената скорост на движение с глоба (Euro)
до 15 km/h до 30,000 или предупреждение
15-25 km/h 30,000
25-35 km/h 45,000
35-45 km/h 60,000
45-55km/h 90,000
55-65 km/h 130,000
65-75 km/h 200,000
mнад 75 km/h 300,000

Глоби за движение с превишена скорост, при ограничение на скоростта от 50-100 km/h:
превишаване на максимално разрешената скорост на движение с глоба (Euro)
до 15 km/h до 30,000 или предупреждение
15-30 km/h 30,000
30-45 km/h 45,000
45-60 km/h 60,000
60-75km/h 90,000
75-90 km/h 130,000
90-105 km/h 200,000
повече от 105 km/h 300,000


Глоби за превишаване на максимално разрешената скорост на движение при ограничение от 100 km/h:
превишаване на максимално разрешената скорост на движение с глоба (Euro)
до 20 km/h до 30,000 или предупреждение
20-35 km/h 30,000
35-50 km/h 45,000
50-65 km/h 60,000
65-80km/h 90,000
80-95 km/h 130,000
95-110 km/h 200,000
над 110 km/h 300,000

Пълният текст на правилата за движение в Унгария (на унгарски език)