Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Изискване към гумите на автомобила в Унгария Унгария

Последно обновяване: март 2017

Изискване към гумите на автомобила в Унгария
Шофиране със зимни гуми (през зимните месеци) в Унгария не е задължително. Задължително е да имате в автомобила вериги за сняг, които да можете да използвате в случай на утежнена зимна обстановка на пътя. През зимата ако нямате вериги за сняг, в автомобила, е възможно да не бъдете допуснати да навлезете в Унгария.

Забранено е използването на гуми с шипове. Използването на вериги за сняг се допуска само, при тежки зимни условия и по специално обозначени пътища.

Минимално допустима дълбочина на протекторния рисунък на гумите:
- за летни гуми (1,6mm)
- за зимни гуми (към момента няма въведено изискване)