Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Гърция Гърция

Последно обновяване: април 2017


Ограничения на скоростта в Гърция
В Гърция са въведени стандартни ограничения на скоростта в зависимост от категорията на пътя и превозното средство (освен в случаите когато има поставени допълнителни пътни знаци сигнализиращи това).

Ограничение на скоростта за мотоциклети и автомобили (с тегло до 3t):
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 110 km/h
на автомагистрала 130 km/h

Ограничение на скоростта за превозни средства (с тегло до 3t) с ремарке (до 750 kg):
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на скоростен път 90 km/h
на автомагистрала 100 km/h

Ограничение на скоростта за превозни средства (с тегло до 3t) с ремарке (с тегло от 750 kg до 3,5 t):
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на коростен път 80 km/h
на автомагистрала 90 km/h

Допустимата максимална скорост на движение за превозни средства оборудвани с вериги за сняг е 50 km/h.