Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Наказания за пътни нарушения в Гърция Гърция

Последно обновяване: април 2017

Наказания за пътни нарушения в Гърция
Полицията в Гърция няма право да събира плащания на място, по наложени наказания за пътни нарушения. Глобата се заплаща в банка, в срок до 10 дни от датата на налагането й.

Глоби за най-често срещаните нарушения на правилата за движение в Гърция:
нарушение глоба (Euro)
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с до 20 km/h 40
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с 21-30 km/h 100
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с повече от 30 km/h 350 плюс отнемане на шофьорската книжка за 60 дни
преминаване на забраняващ сигнал на светофара 700, плюс отнемане на шофьорската книжка за 60 дни и сваляне на регистрационните табели на автомобила за 20 дни
неспиране пред знак СТОП 700, отнемане на шофьорската книжка за 20 дни и сваляне на регистрационните табели на автомобила за 20 дни
отнемане на предимство на пешеходец на пешеходна пътека 200, отнемане на шофьорската книжка за 10 дни и сваляне на регистрационните табели на автомобила
неправилно изпреварване 700, отнемане на шофьорската книжка за 20 дни и сваляне на регистрационните табели на автомобила за 20 дни