Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Германия Германия

Last update: March 2017

DШофиране след употреба на психотропни вещества в Германия
Шофирането, след употребата на опойваши вещества или под въздействието на други медикаменти влияещи на способността на шофиране, е забранено в Германия.

Едни от контролираните вещества са:
- THC (cannabis)
- Methylamphetamine
- MDMA (ecstasy)
- Morphine
- Cocaine