Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Специални пътни ленти в Германия Германия

Последно обновяване: март 2017

Специални пътни ленти в Германия
В Гермнаия има изградени отделни пътни ленти предназначени за движение само на определена категория превозни средства.

Аварийната лента е забранена за движение, освен в случай когато е сигнализиране с пътен знак:
Germany road sign 223.1

Червена линия, или червен кръст, над знака означава, че лентата е затворена за движение:
Germany road sign 223.1

Бус лентите са разрешени за движение само за МПС от масовия градски транспорт. Те са сигнализирани с пътен знак:
Germany road sign 223.1

Лентите забранени за движение са сигнализирани съответно пътните знаци като 600, 605, 610, 615 и 616.