Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Пътни знаци и тяхното значение в Германия Германия

Специфични пътни знаци в Германия, които не използваме при нас.

z388 пътен знак в Германия
Неустойчив пътен банкет (остарял).
Избягвайте да шофирате върху банкета в този участък от пътя
z389 road sign Germany
Пътен банкет неустойчив за тежки ППС (остарял).
z1052 road sign Germany
Неравен пътен банкет (остарял).
Възможно е наличие на неравности върху пътния банкет
z511_10 road sign Germany z511_11 road sign Germanyz511_12 road sign Germany
Смяна на посоката на пътните ленти (наляво). Посоката на всички пътни ленти се изменя наляво
z511_20road sign Germany z511_21road sign Germany z511_22 road sign Germany
Смяна на посоката на пътните ленти (надясно). Посоката на всички пътни ленти се изменя надясно
z501_10road sign Germany 1501_11 road sign Germany z501_12 road sign Germany
Пресичане на разделителната ивица от платната за движение (наляво). Всички пътни ленти пресичат разделителната ивица наляво
z501_20 road sign Germany z501_21 road sign Germany z501_22 road sign Germany
Посока на пресичане на разделителната ивица от платната за движение (надясно). Всички пътни ленти пресичат разделителната ивица надясно
z501_15 road sign Germany z501_16 road sign Germany z501_17 road sign Germany
Разделяне на платната за движение. Лявото платно пресича разделителната ивица наляво;
дясното платно не променя посоката си
z524_10 road sign Germany z524_20road sign Germany
Посока на пътя. Трафикът се насочва за кратко наляво/надясно и обратно
z101u road sign Germany
Дърво надвесено над пътя.
Водачите на камиони и други високи ППС трябва да внимават за надвесени над пътя клони
z356 road sign Germany
Пресичане с ръководител.
Място където училищен ръководител може да пренасочи трафика
z124 road sign Germany
Опасност от задръствания.
Сигнализира за участък от пътя, където често се получават задръствания; бъдете подготвени да намалите скоростта и/или да спрете
frog road sign Germany
Жаби на пътя.
Сигнализира за място използвано от жабите за миграция
z151 road sign Germany
Неохраняем железопътен прелез.
Забранено е изпреварването на и върху неохраняем ЖП прелез
z201_50 road sign Germany z201_52 road sign Germany
Железопътен прелез. Поставя се преди прелеза;
задължен сте да спрете преди знака и да пропуснете влака
z201_51 road sign Germany z201_53 road sign Germany
Електрифициран ЖП прелез.
Сигнализира за ЖП прелез с разположени над него електрически проводници. Водачите на високи ППС трябва да внимават/td>
rr1 road sign Germany
z201_50road sign Germany
Сигнализиран ЖП прелез.
Използва се като стандартна сигнализация на ЖП прелез в Германия;
жълта светлина означава, че приближава влак-- ако имате възможност спрете преди прелеза;
червена светлина означава "СПРИ докато червената светлина не се изключи"
rr2 road sign Germany
z201_50 road sign Germany
ЖП прелез с мигаща червена светлина.
(не се използва от 2009).
При този сигнал трябва да спрете и да изчакате преминаването а влака
rr3 road sign Germany
ЖП прелез с мигаща червена светлина
(не се използва от 2009).
При този сигнал трябва да спрете и да изчакате преминаването а влака
z205_z215 road sign Germany
Внимание, предстои кръгово кръстовище.
ППС, които вече са навлезли в кръговото кръстовище имат предимство
z205_z1000_32 road sign Germany
Внимание, пресечен път с велосипедна пътека.
Внимавайте за поява на велосипедисти, пресичаши пътя,
по който се движите
z205_z1004_31 road sign Germany
Внимание, предстои знак СТОП.
Знакът STOP е разположен на 100 метра след тази сигнализация
z205_z1052_36 road sign Germany
Максимална скорост на движение.
Посочената максимална скорост на движение важи при мокра пътна настилка
z260 road sign Germany
Забрана за движение на ППС.
Забранено е движението на всички моторни превозни средства, включително мотоциклети и мотопеди
z545_11b road sign Germany z545_11 road sign Germany z546_10 road sign Germany
Минимална скорост на движение за отделни пътни ленти.
Посочената минимална скорост на движение
важи за пътната лента, на която е поставен знака
z205_z1049_11 road sign Germany
Забрана за изпреварване.
Забранено е изпреварването, с изключение на
трактори и други бавно движещи се ППС
z205_z1049_13 road sign Germany
Забрана за изпреварване.
Забраната важи за
ППС с тегло над 3.5 т,
автобуси, и ППС с ремаркета
z205_z1040_30 road sign Germany
Забрана за изпреварване.
Забраната важи за периода от 8:30 до 18:00 часа
и важи за ППС с тегло над 3.5 т,
автобуси, и ППС с ремаркета
z505_11 road sign Germany z505_1 road sign Germany
Посока на пресичане на разделителната ивица от пътните платна
с въведено ограничение за максимална ширина на ППС
движещи се по лентата, на която е поставен знака
z515_2 road sign Germany z515_23 road sign Germany
Смяна на посоката на пътните платна
с въведено ограничение за максимална ширина на ППС
движещи се по пътнат лента, на която е поставен знака
z270_z1030_10 road sign Germany
Аварийно ограничаване на трафика поради замърсяване на въздуха.
Разрешено е преминаването само на ППС с валиден стикер
за допустимо количество на отделените вредни емисии
z270_z400 road sign Germany
Зона с огранчен трафик на ППС поради замърсяване на въздуха.
Разрешено е преминаването само на превозни средства, разполагащи
с един от посочените цветни стикери за вредни емисии
az270_247 road sign Germany
Край на зоната с пграничен трафик, поради замърсяване
z220_20 road sign Germany
Еднопосочна улица.
Задължителна посока на движение по посоката на стрелката
z220_20_z1000_32 road sign Germany
Еднопосочна улица.
Ограничението не важи за велосипедисти
, те могат да се движат и в двете посоки
z223_10 road sign Germany
Допълнителна лента за движение.
Дясната лента може да се използва като допълнителна лента за движение;
важи само в периоди на прекомерен трафик за осигуряване на допълнителен капацитет на пътя
z223_20 road sign Germany
Край на допълнителната лента за движение.
Ако се движите по допълнителната лента,
трябва незабавно да преминете в съседната лява лента
z223_30 road sign Germany
Край на допълнителна лента за движение.
z237 road sign Germany
Велосипедна алея.
Разрешено е движението само на велосипедисти
z237_z1046_11 road sign Germany
Велосипедна пътека.
Разрешено е движението на мотопеди и велосипеди
z244 road sign Germany
Велосипедна улица.
Използва се за обозначаване на началото на
улица предназначена за движение на велосипеди.
z244_z1020_13 road sign Germany
Велосипедна улица.
Разрешено е движението с роколви кънки и/или скейтбордове
z244_z1020_14 road sign Germany
Велосипедна улица.
Разрешено е движението на МПС
z244_z1020_15 road sign Germany
Разрешено е движението на МПС само в посоката на стрелката
z283 road sign Germany
Забранено е спирането за престой и паркирането.
Забранено е спирането и паркирането на ППС на пътното платно
z286 road sign Germany
Забранено е паркирането.
Забранено е спирането и паркирането на пътното платно
за повече от 3 минути. Изключение се допуска при товаро-разтоварни дейности
или спиране за качване на пътник
z283_10 road sign Germany
Начало на зона забранена за спиране и паркиране на ППС.
z283_20 road sign Germany
Край на зоната забранена за спиране и паркиране на ППС
z283_30 road sign Germany
Зона забранена за спиране и паркиране.
Забранен е престоят и паркирането на ППС преди и след знака
z286_10 road sign Germany
Начало на зона забранена за паркиране на ППС
z286_20 road sign Germany
Край на зона забранена за паркиране на ППС
z286_30 road sign Germany
Зона забранена за паркиране на ППС.
Паркирането на ППС е забранено преди и след знака
z290road sign Germany
Начало на жилищна зона, където е забранено паркирането на ППС.
z292 road sign Germany
Край на жилищната зона, със забрана за паркиране на ППС
z283_z1052_37 road sign Germany
Забранен е престоят и паркирането на ППС върху банкета
z286_z1052_37 road sign Germany
Забранено е паркирането на ППС върху банкета
z229_z1050_31 road sign Germany
Стоянка за таксита.
Забранено е спирането и паркирането на други ППС;
Допълнителната табела оказа максималният брой таксиметрови автомобили,
които могат да изчакват в зоната на стоянката
z314 road sign Germany
Паркирането разрешено.
Използва се за сигнализиране на зона разрешена за паркиране на ППС;
използва се и за означаване на посоката на паркиране
z314_1road sign Germany
Зона с регулирано паркиране на ППС.
Поставя се в началото на жилищни зони или паркинги,
където е разрешено паркирането на улиците,
след закупуването на диск за паркиране или ваучер,
както е показано на допълнителната табела.
Важи до пътен знак "Край на зоната с регулирано паркиране.
z318 road sign Germany
Паркинг гараж
z214b road sign Germany
Паркинг с индексиране на паркоместата.
Например, паркомясто лот 8
z314_z1010_12 road sign Germany
Специален паркинг.
Разрешено е паркирането на ППС с ремаркета;
ППС могат да останат на паркинга за повече от 14 дни
z314_z1010_13 road sign Germany
Специален паркинг.
Разрешено е паркирането на каравани;
ППС могат да останат на паркинга за повече от 14 дни
z314_z1000_10 road sign Germany z314_z1000_20 road sign Germany
Посока на паркиране
z314_1040_32 road sign Germany
Ограничено паркиране.
Разрешено е паркирането само срещу диск за паркиране
и само за времето отбелязано на диска
az314_1044_10 7 road sign Germany
Ограничено паркиране.
Разрешено е паркирането само ако притежавате "handicap"
z314_10 road sign Germany
Начало на зона за паркиране.
Разрешено е паркирането след знака
z314_20 road sign Germany
Край на зоната разрешена за паркиране.
Забранено е паркирането след знака
z317 road sign Germany
Паркинг за катерачи (отменен).
Обозначава място, където може да паркирате ППС, след което за да започнете катерене
z316 road sign Germany
ПАркирай и пътувай.
Обществен паркинг, където можете да оставите автомобила си
и след това да използвате градски транспорт
z365_54 road sign Germany
Filling station w/ compressed natural gas
z360_51 road sign Germany z360_51b road sign Germany
Телефон за спешни случай
z385 road sign Germany
Наименование на населено място.
Използва се за обозначаване на малки населени места
m401 road sign Germany
Номер на федерална магистрала
m405 road sign Germany
Номер на аутобан
m410 road sign Germany
Номер на европейски път
z406 road sign Germany
Промяна в номерацията на пътя
z467 road sign Germany
Алтернативен път.
z224_50 road sign Germany
Автобусна или трамвайна спирка.
Забранено е паркирането и спирането на 15 м от зоната на спирката
z224_50_z1042_36 road sign Germany
SСпирка на училищен автобус.
Внимавайте за появата на деца на пътя,
във времето обозначено на табелата
z390 road sign Germany
Платен път.
ППС с тегло над 3.5 тона, трябва да заплатят тол такса
z391 road sign Germany
Платен път
ППС трябва да заплатят тол такса
z394 road sign Germany
Зона, в която уличното осветление не свети през цялата нощ.
Ако паркирате през нощта в такава зона, трябва да оставите вашите габаритни светлини включени
в периода, в който уличното осветление не свети
licht1 road sign Germany
Задължително движение с включени къси светлини
Поставя се обикновено преди началото на тунел
licht2 road sign Germany
Изключете светлините на автомобила.
Поставя се обикновено след края на тунел, като напомняне за изключване на светлините на автомобила през деня.