Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Паркиране в Германия Германия

Паркирането на улицата в Германия, в забранена зона, се наказва с глоба. На някои улици паркирането е разрешено само за живущите в района (такива зони са обозначени с пътен знак и надписи Anwohnerparken или Anliegerfrei). Строго е забранено паркирането на улицата, срещу посоката на движение.

За някои зони за паркиране е въведено изискването да притежавате паркинг диск (Parkscheibe), който може да бъде закупен от бензиностанциите. Дискът трябва да е поставен на видно място на таблото, от вътрешната страна на предното стъкло, така че да се вижда времето на паркиране.

В някои обособени паркинги (обозначени като Parkschein) е необходимо да се закупи билет или пластмасов жетон, при навлизане в тях, с които на излизане се заплаща паркопрестоят, на машините разположени на изхода на паркинга.

Санкциите за превишаване на разрешеното време за паркиране, при почасово паркиране е:

30 минути - € 10;
до един час - € 15;
до два часа - € 20;
до три часа - € 25;
повече от три часа - 30 €.