Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничение на скоростта в Германия Германия

Последно обновяване: март 2017


Ограничение на скоростта в Германия
В Германия са въведени стандартни ограничения на скоростта в зависимост от категорията на пътя и превозното средство, (освен в случаите когато има поставени допълнителни пътни знаци сигнализиращи това).

Ограничения на скоростта за водачи на мотоциклети и превозни средства (с маса до 3 т):
в населено място 50 km/h
извън населено място 100 km/h
на автомагистрала 130 km/h (препоръчителна)

Ограничения на скоростта за превозни средства с ремаркета:
в населено място 50 km/h
извън населено място 80 km/h
на автомагистрала 80 km/h

Минимално допустимата скорост на движение по автомагистрала е 60 km/h. По автомагистралите в Германия е забранено движението на превозни средства, чиято максимално конструктивна скорост на движение е по-ниска от 60 km/h.

Максимално допустимата скорост на движение, за автомобили оборудвани с вериги за сняг, е 50 km/h.