Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на предпазни колани в Германия Германия

Последно обновяване: март 2017

Използване на предпазни колани в Германия
Използването на предпазни колани в автомобилите, в Германия, е задължително за водача и за всички пътници в автомобила (включително и тези на задните седалки).

Предвидената глоба е € 30.

Използване на детски седалки или подходящата система за обезопасяване на деца, в автомобила, е задължително.

Изключения
Използването на предпазните колани в автомобила не е задължително само в следните случаи:
- щофьори на таксиметрови автомобили или наети автомобили, когато са на работа
- автомобили извършващи доставки, при които често се налага да спират
- при шофиране със скорост равна на скоростта на движение на пешеходец
- в транспортни средства, в които е позволено пътуването на правостоящи пътници
- обслужващият персонал на автобусите
- пътници в автобуси, които за малко напускат мястото си

Използването на специални системи за обезопасяване на деца в МПС, не е задължително в случай на:
- транспортни средства, в които е позволено пътуването на правостоящи пътници
- превозни средства, при които няма място за трета детска седалка отзад и детето (над 3 г.) се превозва на задната седалка и използва предпазен колан
- деца с увреждания могат да бъдат обезопасени със специални колани.