Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на мобилен телефон при шофиране в Германия Германия

Последно обновяване: март 2017

Използване на мобилен телефон при шофиране в Германия
На водача на моторно превозно средство е забранено да използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, в Германия, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му..

Забранено е използването на телефона дори рпи работещ двигател на временно спрян автомобил.

Предвиденото наказание е глоба от € 60.