Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Затъмняване на стъклата на автомобил в Германия Германия

Последно обновяване: март 2017

Затъмняване на стъклата на автомобил в Германия
Затъмняването на автомобилните стъкла се измерва в % VLT (Visible Light Transmittance - количеството светлина преминало през затъмненото стъкло).

В Германия се допуска използването само на одобрени от TÜV филтри за затъмняване на автомобилните стъкла.

Предни стъкла
Съгласно немският сайт scheibentoenen.net, не се допуска поставянето на затъмняващи филтри на предното стъкло както и на предните странични стъкла. Допуска се поставянето на само на безцветни филтри.

Допуска се затъмняване на задните странични стъкла, както и на задното стъкло на автомобил до 25 %. В случай на проверка инспекторите разполагат със специален уред за измерване затъмнеността на автомобилното стъкло.

Затъмнение на засенчващата ивица на предното стъкло се допуска, само ако ширината на засенчващата ивица не е по-голяма от 10% от височината на стъклото.

Всяко затъмняващо фолио има уникален TÜV номер. Този номер трябва да бъде поставен на всяко затъмено стъкло, а шофьорът трябва да носи в автомобила документ, наречен ABG certificate, удостоверяващ този номер.