Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

COVID-19 правила за пътуване във Франция Франция

Всички пристигащи със самолет във Франция следва да представят декларация по образец за липса на симптоми на заболяването COVID-19, и дали в последните 14 дни преди полета са били в контакт с установен случай на COVID-19. Декларацията се представя преди качване в самолета и на граничния контрол.

Липсата на декларация може да бъде причина за постановяване на отказ за влизане на територията на Франция.

Свободно е влизането на лица на територията на Франция, идващи от страни от следните държави – членки на ЕС: Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Швейцария, Ватикана, както и от държавите: Австралия, Южна Корея, Япония, Нова Зеландия, Руанда, Тайланд и Сингапур.

Влизане на територията на Франция от други трети страни, извън горепосочените, не е разрешено, с някои изключения посочени в страницата на Министерство на външните работи на Франция.
Всички чужди граждани, идващи от трети страни следва да разполагат с атестация по образец, налична на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи на Франция, в която се посочва кое от горепосочените изключения е налице, с документи, удостоверяващи съответното основание за влизане на територията на Франция, както и с декларация, че не проявяват признаци на заболяването COVID-19.

Всички лица над 11 годишна възраст, дори и тези, които преминават транзит през Франция, на които съгласно изключенията, е разрешено влизане във Франция, според държавата, от която пристигат, имат задължение да представят отрицателен тест за COVID-19 или преди качване в превозното средство, или при пристигането им във Франция.
- лица над 11 години, пристигащи от САЩ, Обединените арабски емирства, Панама, Бахрейн, Южна Африка, Алжир, КНДР, Еквадор, Ирак, Иран, Израел, Ливан, Мароко, ДР Конго, Руска федерация, Турция, Украйна, Зимбабве и Република Южна Африка, са длъжни преди качването им на самолета да представят отрицателен тест за COVID-19, направен в рамките на 72 часа преди полета. В противен случай качването им може да бъде отказано;
- за лицата, пристигащи от други държави, се препоръчва да представят отрицателен тест за ковид-19, направен в рамките на 72 часа преди заминаването, при пристигането им във Франция. В случай, че не разполагат с такъв тест, биват поканени да направят тест веднага при тяхното пристигане на обособените за тази цел места от регионалните здрави агенции на морските гари или на аерогарите.

Независимо от държавата на пристигане, лицата, които показват симптоми на заболяването COVID-19 при пристигането им на френската територия, биват поканени да спазват карантина или биват поставяни в изолация с решение на териториално компетентната префектура.

При пътуване от Великобритания за Франция – от 0,00 ч. на 23.12.2020 г. гражданите на държавите-членки на ЕС, които имат постоянното си местожителство във Франция или които преминават транзитно през Франция с цел да достигнат държавата на своето гражданство или държавата, в която постоянно живеят, както и техните съпруги/съпрузи или партньори с регистрирано партньорство /когато са представените съответните подкрепящи доказателства/, както и техните деца, могат да влизат от Великобритания във Франция, при представяне на атестация и декларация за липса на симптоми на заболяването ковид-19. Всички лица над 11-годишна възраст, пристигащи във Франция от Великобритания, следва да представят негативен PCR тест, направен в последните 72 часа, а при липса на такъв - отрицателен антигенен тест, чувствителен към новия щам на вируса VUI-2020-12-01.

На цялата територия на континентална Франция се въвежда вечерен час от 18:00 часа до 06:00, в сила от 16 януари. Мярката ще действа първоначално за 15 дни, след което ще бъде преценено нейното продължаване.
По време на вечерния час излизането от дома е забранено, с няколко изключения, които се удостоверяват с атестация.

Контрол на границите
От 18.01.2021г. се въвежда изискването за представяне на отрицателен PCR тест за всички лица пътуващи от държава извън Европейския съюз, като ше им бъде налагана и 7 дневна карантина, след изтичането на която отново ще трябва да представят отрицателен PCR тест.

Повече информация можете да намерите на страницата на Министерство на външните работи на Франция.

При необходимост от съдействие можете да се свържете с Министерство на външните работи на Република България:
- в работно време на телефон: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085;
- в извънработно време: оперативен дежурен: +359 2 948 24 04, +359 893 339 616;
- или на имейл адрес crisis@mfa.bg