Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на наркотици във Франция Франция

Последно обновяване: март 2016

Шофиране след употреба на наркотици във Франция
Шофирането след употреба на психотропни или упойващи вещества във Франция е забранено и подлежи на санкции.

Строго забранени и контролирани вещества:
- THC (канабис)
- Methylamphetamine
- MDMA (екстази)