Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на алкохол във Франция Франция

Последно обновяване: март 2017

Шофиране след употреба на алкохол във Франция
Максимално допустимото количество на алкохол в кръвта на водача, във Франция, е 0.5 ‰.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над 0.5 ‰ и по-малко от 0.8 ‰, глобата е € 135.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над 0.8 ‰, глобата е в размер до € 4,500 и временно отнемане на шофьорската книжка за период до 3 години, както е възможно и да бъде наложено наказание отнемане на свободата за перод до 2 години. Аналогично е наказанието при отказ от страна на водача да бъде тестван за употреба на алкохол.

Ако при шофиране, спед употреба на алкохол, е причинено ПТП със сериозни наранявания и щети, глобата е в размер до € 10,000 и отнемане на свободата за период до 2 години.

От 1 юли 2012 е въведено изискването всички водачи на МПС и мотоциклети (включително и мотопеди) трябва да бъдат оборудвани с комплект за тестване на алкохол чрез дъха на водача (in-car breathalyzer).

От 1 юли 2015 е въведено максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта на нов водач (който има опит като шофьор по-малък от 2 години) и то е0.2 ‰. Глобата е € 135.