Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси във Франция Франция

Последно обновяване: януари 2023

Тол такси във Франция
Във Франция има въведена тол система за платено ползване на пътищата в страната. Цената зависи от категорията на превозното средство и изминатият път. Пътни такси се заплащат и при преминаване през някои тунели и мостове във Франция.

Категории превозни средства във Франция
клас тип описание
1 леки МПС - МПС с височина до 2 м и общо тегло до 3500 кг
- МПС с ремарке с височина до 2 м и общо тегло до 3500 кг
2 минибус, кемпер или МПС с каравана - МПС (с/без ремарке) с височина 2-3 м и общо тегло до 3500 кг
3 HGV или автобуси с 2 оси МПС с височина над 3 м и над 3500 кг
4 HGV или автобуси с 3 и повече оси - МПС с 3 и повече оси, височина над 3 м и общо тегло над 3500 кг (с/без ремаркета)
5 мотоциклети мотоциклети с/без кош, трициклети

Повече информация за пътните такси, в отделните участъци по автомагистралите във Франция, може да бъде намерена на страницата на Autoroutes (на английски език).

Преминаване през Евротунел-а:
Цените за преминаване през тунела са за автомобил с до 9 пътника в него. Могат да бъдат закупени няколко вида билети:
- Дневен и нощен — билетите (отиване и връщане) важат ако отиването и връщането е в рамките на 2 календарни дни. Връщането трябва да стане до полунощ (в страната на пристигане) на вторият ден от момента на тръгване. Цената на билета е £ 30.
- Кратко пребиваване — билетите (отиване и връщане) важат в рамките на 5 дни от датата на преминаване. Връщането трябва да е най-късно в полунощ (в страната на пристигане) на 5тия ден от преминаването на тунела. Ценаната на билета е £ 61.
- Единично преминаване или за постоянно преминаване — стандартни билети на цена от £ 79 за всяко пътуване.

Повече информация може да бъде намерена в страницата на Евротунела.


Mon Blanc тунел
тип МПС еднопосочен, € двупосочен, €
клас 1 48.80 60.80
клас 2 64.50 81.10
клас 5 32.30 40.50
клас 3 (heavy vehicles) 177.00 275.50
клас 4 (heavy vehicles) 355.70 558.70


Тол такси за Frejus тунел - тук.