Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Паркиране във Франция Франция

Последно обновяване: февруари 2017

Паркиране във Франция
Във Франция е забранено паркирането на едно място за повече от 24 часа, освен ако нямата билет/карта за дългосрочно паркиране. Заплащането може да става чрез паркинг машините ("horodateurs"), които са широко разпространени във Франция. Тези машини работят със специални кредитни карти, които могат да бъдат закупени от магазини за цигари обозначени като "tabacs" и обозначени с червен знак.

Ако няма поставена друга информационна табела или пътен знак, паркирането на улицата е безплатно в часовете от 19:00 до 09:00, през уикендите и националните празници, както и през целият месец август. В по-малките градове често се разрешава безплатно паркиране на улицата в часовете от 12:00 до 13:30. Тарифите за паркиране и съответно платените часови зони са изписани на самите паркинг машини, разположени в зоните за почасово паркиране.

За неправилно паркиране глобата е € 17.

Паркиране в Париж
От 1 юли 2016 г., от 08:00 до 20:00 (в делнични дни) се забранява достъпа, до центъра на Шариж, на превозни средства произведени преди 1997 г. както и на мотоциклети произведени преди 2000г.
Глобата за нарушение на забраната е в размер на €68.

Ако искате да паркирате в Париж, най-добре е да запазите паркомясто през интернет сайта Паркиране в Париж. Паркоместата са съобразени с категорията на ППС. Самото запазване през интернет не се таксува, таксува се само престоят на автомобила.

Налагане и заплащане на глоба за неправилно паркиране
Полицията има право да издава електронни билети, с които да уведми собственика на автомобила, за напрушение на правилата за паркиране във Франция. В електронният билет освен информацията за нарушението се цитира и стойността на глобата, която трябва да заплати водачът. Копие от квитанцията се израща на адреса, по местоживеене, на собственика на автомобила. По-често обаче се използва хартиена квитанция издадена на място.
Глобата за неправилно паркиране, може да бъде заплатена в най-близкият магазин за цигари "tabacs'. В тези магазини трябва да закупите марка (timbre-amende) на стойност равна на стойността на наложената Ви глоба. Всяка такава марка има свой дубликат. Дубликатът (Partie a conserve) остава на квитанцията (не се откъсва) и го запазвате като доказателство за заплащане на глобата. Оригиналът (Partie a envoyer) се поставя на копието на квитанцията и се изпраща по пощата. Незабравяйте да поставите и обикновена пощенска марка, върху квитанцията, преди да я изпратите.
В този случай за дата на заплащане на глобата се счита датата на получаване на квитанцията.