Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничение на скоростта във Франция Франция

Последно обновяване: февруари 2017


Ограничение на скоростта във Франция
Във Франция са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничение на скоростта за мотоциклети и автомобили (с тегло до 3t)*:
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 110 km/h
на автомагистрала 130 km/h

Ограничение на скоростта на МПС с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 100 km/h
на автомагистрала 100 km/h

* В дъждовно време ограничението на скоростта е 80 km/h извън населени места, 100 km/h на скоростен път и 110 km/h на автомагистрала.

Разрешената минимална скорост на движение по автомагистрала е 60 km/h.

При силно намалена видимост (под 50 метра) максималната разрешена скорост на движение е 50 km/h, независимо от категорията на превозното средство.

За превозни средства оборудвани с вериги с шипове, максималната разрешена скорост на движение е 90 km/h.

При движение по автомагистрала с две и повече ленди за движение в едната посока, на ППС с ремаркета е разрешено да използват само най-десните 2 ленти дори и при изпреварване. Забранено е навлизането на ППС с ремаркета по третата лента за движение.

По автомагистралите във Франция има инсталирани около 4000 камери за контрол на скоростта на движение.

Важно: От 11 май 2011 са премахнати пътните знаци сигнализиращи наличието на камери за контрол на скоростта на пътя.