Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Затъмняване на автомобилните стъкла във Франция Франция

Моследно обновяване: март 2017

Затъмняване на автомобилните стъкла във Франция
Затъмняването на автомобилните стъкла се измерва в % VLT (Visible Light Transmittance - количеството светлина преминало през затъмненото стъкло).

Единственото затъмнение на предното стъкло на автомобил във Франция, което можете да направите е да поставите слънцезащитна лента (в горната част на стъклото) с ширина максимум 10 см.
Задължитлно изискване е предното стъкло на автомобила да е с прозрачност над 70%
Затъмняването на страничните предни стъкла е допустимо, само ако е направено в лицензирани лаборатории (съгласно стандарта UN-ECE R43).

Ако автомобилът е оборудван с 2 странични огледала за виждане назад, може да бъде поставен слънцезашитен филм и на задните стъкла. Отново важи изискването затъмняването на стъклата да е направено в лаборатории съгласно стандарта UN-ECE R43.