Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби и наказания при пътни нарушения във Франция Франция

Последно обновяване: март 2017

Глоби и наказания при пътни нарушения във Франция
Полицията във Франция има право да поиска плащане на наложената глоба (за пътно нарушение) на място, като издава официален документ удостоверяващ заплащането. Наказанията за пътни нарушения са разделени в 5 категории.

При неправилно <а хреф="http://www.shofior.com/driving-rules-in-eu/France/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%8A%D0%B2%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-860">паркиране автомобилът може да бъде преместен на наказателен паркинг, за сметка на собственика.

Глоби за най-често срещаните нарушения на правилата за движение във Франция:
нарушение глоба (Euro)
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с 20 km/h 68*
превишаване на максимално допустимата скорост на движение, в населено място, с до 20 km/h 135**
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с от 20 km/h до 50 km/h 135**
превишаване на максимално допустимата скорост на ддвижение с над 50 km/h 1500
нарушение на правилата за движение от пешеходец 4
извършване на маневра или смяна на посоката на движение без предварителна сигнализация 35
шофиране в аварийната лента 35
шофиране с неизправна осветителна уредба 68
преминаване на забраняващ сигнал на светофара 135
неправилно изпреварване 135
преминаване през непрекъсната единична (забранителна) разделителна линия 135
шофиране в лявата лента (ако пътя е с 2 ленти за движение в една посока), ако дясната лента е свободна 135
неспазване на безопасна дистанция 135
липса на регистрационна табела или поставена такава, неотговаряща на изискванията 135
преминаване през ЖП прелез при спуснати бариери 135
шофиране в платното за насрещно движение 135
спиране за престой или паркиране, през нощта или при намалена видимост, без включване на аварийните светлини на автомобила 135
използване на видеодисплеи от водача по време на шофиране, с изключение на GPS 1500

* Ако наложената глоба е платена в рамките на 15 дни от налагането й, глобата ще е €45, ако се плати след тези 15 дни глобата скача до € 180. Максималната глоба, предвидена за това нарушение, е € 450 (ако случая се разглежда в съда).

** Ако глобата се заплати в рамките на 15 дни от налагането й, тя е в размер на € 90, а след това става € 375. Максималната глоба, предвидена за това нарушение, е € 750 (ако случая се разглежда в съда).

Заплащане на наложена глоба

Има няколко начина, по които може да бъде заплатена наложена глоба. Те са описани в квитанцията, която се издава при констатиране на пътното нарушение. За чуждестранни шофьори по-удобни са заплащане на място или през интернет.

Ако заплатите глобата на място, получавате отстъпка от стойността на наложената глоба.

През интернет могат да бъдат заплатени глоби само на стойност до €1500. Необходимо е да имате кредитна карта, номер на издадената за глобата квитанция (de Telepaiment) и ключ (Cle) и да следвате инструкциите, описани в сайта.