Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

COVID-19 правила за пътуване във Финландия Финландия

Считано от 14 декември се удължават ограниченията за влизане във Финландия, които ще са в сила до 9 февруари 2021 г. Това важи за страните от Шенген, страните извън ЕС и Обединеното кралство.

Ограниченията за влизане във Финландия са възстановени за Япония и Южна Корея от 11 януари 2021 г.

В сила са ограниченията за вътрешен граничен трафик между Финландия и Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария, с изключение на развлекателните лодки.

Ще бъдат премахнати ограниченията за жителите на Китай и за специалните административни райони на Хонконг и Макао, които пътуват от тези региони до Финландия, при условие че реципрочността бъде потвърдена от Съвета на Европейския съюз. В момента от Китай и за специалните административни райони на Хонконг и Макао до Финландия са възможни само основни пътувания (не и свободно време).

Пътническите полети от Великобритания до Финландия са прекратени до 18 януари 2021 г. Полетите от Ирландия и Южна Африка са прекратени между 11-18 януари 2021.

От 12 октомври 2020 се препоръчва 10-дневен период на самоизолация за пътници, пристигащи във Финландия от страните с висок риск. Пътуващите могат да съкратят периода на самоизолация по свое усмотрение, ако резултатите им от два последователни PSR теста за COVID-19 са отрицателни.

Жителите на Финландия, завръщащи се от страните с висок риск, могат по свое усмотрение да съкратят 10-дневния период на самоизолация, като направят PSR тест на летището или веднага след пристигането си във Финландия, последван от втори тест не по-рано от 72 часа след първия тест. Между тестовете се препоръчва самоизолация у дома.

Препоръчително е пътуващите, които не живеят във Финландия, да направят тест за COVID-19 не по-малко от 72 часа преди да пристигнат във Финландия. Втори тест може да се направи във Финландия не по-рано от 72 часа след пристигането във Финландия. Между тестовете се препоръчва самоизолация на мястото на настаняване. Периодът на самоизолация ще приключи, ако резултатът от теста е отрицателен. Ако резултатът от теста на даден човек е положителен, лекар, специализиран по инфекциозни заболявания, може да го постави под карантина.

За транзитно преминаващо лице пребивава във Финландия за по-малко от 72 часа, не се изисква самоизолация или втори отрицателен тест за COVID-19.

Повече информация можете да намерите на https://valtioneuvosto.fi/en/entry-restrictions

Гражданите на Р България ще бъдат допускани във Финландия само в специално изброените случаи:
• влизане във Финландия на граждани на държави от ЕС и Шенген, пребиваващи във Финландия и членовете на техните семейства;
• транзит през Финландия;
• пътуване, свързано с работа, командировка или обучение; посещение на близки роднини или партньор на семейни начала;
• дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, държавни представители;
• лица, които се нуждаят от международна закрила или пътуват по други хуманитарни причини, друга необходима и обоснована причина (напр. представители на чуждестранни медии, уреждане на собственост в страната).

По време на граничните проверки служителите ще изискват по преценка представяне на необходими документи. Допуснатите във Финландия български граждани ще бъдат поставяни под препоръчителна 10-дневна карантина. Този период може да бъде съкратен при два доброволни COVID-19 теста по тяхно усмотрение, ако същите са отрицателни.
При необходимост от съдействие можете да се свържете с Министерство на външните работи:
- в работно време на телефон: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085;
- в извънработно време: оперативен дежурен: +359 2 948 24 04, +359 893 339 616;
- или на имейл адрес crisis@mfa.bg